Công ty TNHH SX & TM Kiên Phát

Văn phòng: xóm Liên Hồng 2 xã Vô Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0384.572.266

Email: tungduongbio@gmail.com

Website: matchaviet.com